HOT IN DE HUB: LEERLINGEN IN KWETSBARE SITUATIES TIJDENS EN NA DE CORONACRISIS

WAAROM?

Tijdens de coronacrisis zijn de lessen op school opgeschort. Leerlingen in kwetsbare thuissituaties dreigen hierdoor (extra) LEERACHTERSTAND op te lopen. We zien fantastische initiatieven ontstaan, zoals het voorzien van computers en internetverbinding, maar dit lost de situatie niet helemaal op. Er rijzen veel UITDAGINGEN, bijvoorbeeld hoe je als school zal omgaan met de achterstand van sommige leerlingen bij de herstart van de lessen of wat je proactief kan doen om die achterstand te beperken. Ook de overgangen, oefenkansen Nederlands, contact houden met de klasgenoten, e-learning, schaduwonderwijs, digitale kloof, taaltests, evaluatie, wisselwerking leerkracht-leerling, … zijn vraagstukken waar we nu extra mee geconfronteerd worden.

WAT?

De hub heeft rond dit thema volgende doelstellingen:

  1. INSPIRATIE bieden en SAMENWERKING faciliteren voor iedereen die kwetsbare kinderen en jongeren wil versterken in hun leren tijdens en na de coronacrisis,

  2. stimuleren om het leerproces van kwetsbare leerlingen steeds in het VIZIER te houden,

  3. zichtbaar maken van GOEDE PRAKTIJKEN en aankaarten van UITDAGINGEN ter ondersteuning van onderwijsactoren,

  4. aanreiken van innovatieve en duurzame OPLOSSINGEN - vanuit samenwerking en onderzoek - voor uitdagingen waar we nu nog geen antwoord op hebben of die onderbelicht blijven.

HOE?

1) We delen ideeën, tips en advies op onze BLOG

2) We werken een INNOVATIETRAJECT uit rond ZOMERSCHOLEN (lees hieronder verder!)

INNOVATIEF ZOMERLEREN

Tijdens de coronaperiode vorig schooljaar stelden we vast dat heel wat kinderen en jongeren door allerlei drempels niet meer konden leren. Woningen zijn niet ingericht op leren maar op leven. Gezinnen kampen met planningsproblemen. Ouders bezitten niet de vaardigheden om hun kinderen voldoende te ondersteunen. De familiecontext laat amper ruimte voor leren. Het is slechts een greep uit de uitdagingen waarmee leerlingen kampen. De lockdown legde bloot wat we eigenlijk al lang weten: dat scholen cruciaal zijn om het RECHT OP ONDERWIJS te vrijwaren, en dat het schoolse leren verderzetten in een thuiscontext verre van evident is, zeker voor leerlingen uit kwetsbare situaties.

In dit innovatietraject brainstormen we over een VERNIEUWEND EN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD CONCEPT VOOR ZOMERSCHOLEN dat ook op maat is van leerlingen uit kwetsbare situaties tussen 10 en 14 jaar. Hierin staat de LEERLING eerder dan het leren centraal. Er is gelijke aandacht voor leren en brede ontwikkeling enerzijds, en voor ontspanning en welbevinden anderzijds. Verbinding speelt hierin een sleutelrol, op verschillende fronten: niet alleen tussen school – leerling – ouders en tussen leerlingen onderling, maar ook tussen verschillende sectoren: jeugdwerk, welzijn, onderwijs, lokale besturen, … De verschillende partners delen good practices en ideeën om maximale kruisbestuiving tot stand te brengen.

 

Onderstaande links leiden je naar twee powerpoints waar je de resultaten van onze brainstorms en de concrete plannen kan raadplegen. We konden onze ideeën en samenwerking kwijt binnen de zomerschool van het Stedelijk Onderwijs, in de Rabotwijk. Binnenkort brengen we verslag uit hoe de zomerschool is verlopen!

 

DEEL JE IDEE EN/OF BLIJF OP DE HOOGTE

Bedankt voor de inzending!

Hartelijk dank aan alle organisaties die hun ervaringen en ideeën met ons deelden: IN-Gent, de brugfiguren van Gent en Lokeren, Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Kompanjon, CVO Gent, Fedasil Gent, Tajovzw Jong en alle anderen.