Traject Zomerleren (2020)

Tijdens de lockdown in 2020 stelden we vast dat heel wat kinderen en jongeren door allerlei drempels niet meer konden leren. Woningen zijn niet ingericht op leren maar op leven. Gezinnen kampen met planningsproblemen. Ouders bezitten niet de vaardigheden om hun kinderen voldoende te ondersteunen. De familiecontext laat amper ruimte voor leren. Het is slechts een greep uit de uitdagingen waarmee leerlingen kampen. De lockdown legde bloot wat we eigenlijk al lang weten: dat scholen cruciaal zijn om het RECHT OP ONDERWIJS te vrijwaren, en dat het schoolse leren verderzetten in een thuiscontext verre van evident is, zeker voor leerlingen uit kwetsbare situaties.

In dit innovatietraject brainstormden we over een VERNIEUWEND EN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD CONCEPT VOOR ZOMERLEREN dat ook op maat is van leerlingen uit kwetsbare situaties van het 3de, 4de en 5de leerjaar. Hierin staat de LEERLING eerder dan het leren centraal. Er is gelijke aandacht voor leren en brede ontwikkeling enerzijds, en voor ontspanning en welbevinden anderzijds. Verbinding speelt hierin een sleutelrol, op verschillende fronten: niet alleen tussen school – leerling – ouders en tussen leerlingen onderling, maar ook tussen verschillende sectoren: jeugdwerk, welzijn, onderwijs, lokale besturen, … De verschillende partners deelden good practices en ideeën om maximale kruisbestuiving tot stand te brengen.

 

Onderstaande links leiden je naar documenten waar je de uitkomst van onze brainstorms, de concrete plannen en evaluatie kan raadplegen. We konden onze ideeën en samenwerking kwijt binnen de zomerschool van de Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent. Deze vond plaats in de Mandala in de Rabotwijk. Je vindt hier ook de masterproef van Hanne Van De Looverbosch terug, die wij hebben begeleid: "ZOMERSCHOLEN IN VLAANDEREN: VAN NOODZAAK TOT VERDUURZAMING?"

Hartelijk dank aan alle organisaties die hun ervaringen en ideeën met ons deelden: IN-Gent, de brugfiguren van Gent en Lokeren, Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Kompanjon, CVO Gent, Fedasil Gent, Tajovzw Jong, Arteveldehogeschool, en alle anderen.