top of page

Traject leerloopbanen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (2021-22)

De leerloopbanen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - en ook die van meerderjarig verklaarde minderjarigen - brengen heel wat uitdagingen met zich mee. Velen van hen kampen met demotivatie, gebrek aan perspectief of stoppen vroegtijdig met school. Dit zorgt voor dilemma’s bij zorgverleners en begeleiders van deze jongeren: blijven ze hen best verplichten om naar school te gaan of moeten ze zich erbij neerleggen dat het bestaande systeem niet werkt en op zoek naar alternatieven? Omdat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een snel groeiende groep zijn in Gent, wordt de nood aan oplossingen prangend.

In dit innovatietraject brainstormden we over mogelijkheden om te werken aan

  1. de afstemming van vervolgscholen (scholen waar de jongeren naartoe gaan na OKAN) op de noden van de jongeren

  2. een langdurige begeleiding bij het welbevinden van de jongeren, die sterk inzet op samenwerking

  3. extra opties om school en werk te combineren. 

 

Met een subsidie van de Koning Boudewijnstichting, hebben we het tweede thema (langdurige begeleiding) verder kunnen uitdiepen. Dit gebeurde in een experiment waarbij zorgnetwerkjes rond niet-begeleide minderjarigen werden opgezet.

 

Onderstaande links leiden je naar documenten waar je de resultaten van het traject kan raadplegen. 

In dit subtraject verkende de Hub, samen met een groep betrokken actoren, een systeem van zorgnetwerkjes voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). We experimenteerden met deze methode om de jongeren van optimale leerloopbanen en toeleiding naar de arbeidsmarkt te voorzien. Elk zorgnetwerk bestond uit een samenwerking tussen begeleiders uit verschillende sectoren: school, werk, welzijn, en inburgering.

Dit initiatief werd gerealiseerd met subsidies van de Koning Boudewijnstichting. Hieronder voegen we documenten toe die de voorgang van dit experiment duidelijk maken. 

4980_sd-worx.png
bottom of page