Traject leerloopbanen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (2021-22)

De leerloopbanen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - en ook die van meerderjarig verklaarde minderjarigen - brengen heel wat uitdagingen met zich mee. Velen van hen kampen met demotivatie, gebrek aan perspectief of stoppen vroegtijdig met school. Dit zorgt voor dilemma’s bij zorgverleners en begeleiders van deze jongeren: blijven ze hen best verplichten om naar school te gaan of moeten ze zich erbij neerleggen dat het bestaande systeem niet werkt en op zoek naar alternatieven? Omdat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een snel groeiende groep zijn in Gent, wordt de nood aan oplossingen prangend.

In dit innovatietraject brainstormen we over mogelijkheden om te werken aan

  1. de afstemming van vervolgscholen (scholen waar NBMV naartoe gaan na OKAN) op de noden van NBMV

  2. een langdurige begeleiding bij het welbevinden van NBMV, die sterk inzet op samenwerking

  3. extra opties om school en werk te combineren. 

 

Met een subsidie van de Koning Boudewijnstichting, hebben we het tweede thema (langdurige begeleiding) verder kunnen uitdiepen. Dit gebeurt in een experiment waarbij zorgnetwerkjes rond niet-begeleide minderjarigen worden opgezet.

 

Onderstaande links leiden je naar documenten waar je de tussentijdse resultaten van het traject kan raadplegen. 

Subtraject: innovatieve zorgnetwerken rond school, werk, welzijn, en inburgering

In dit subtraject verkent de Hub, samen met een groep betrokken actoren, een systeem van zorgnetwerken voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). We experimenteren met deze methode om NBMV van optimale leerloopbanen en toeleiding naar de arbeidsmarkt te voorzien. Elk zorgnetwerk bestaat uit een samenwerking tussen begeleiders uit verschillende sectoren: school, werk, welzijn, en inburgering.

Dit initiatief wordt gerealiseerd met subsidies van de Koning Boudewijnstichting. Hieronder voegen we documenten toe die de voorgang van dit experiment duidelijk maken. 

DEEL JE IDEE EN/OF BLIJF OP DE HOOGTE

Bedankt voor de inzending!

Hartelijk dank aan alle organisaties die hun ervaringen en ideeën met ons deelden: IN-Gent, de brugfiguren van Gent en Lokeren, Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Kompanjon, CVO Gent, Fedasil Gent, Tajovzw Jong en alle anderen.