top of page

Uitdaging: 10erzin!
Tieners & motivatie (2022-23)

TienerZin?

Stad Gent en Universiteit Gent gaan een samenwerking aan om tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdaging met betrekking tot motivatie en het zich verbonden voelen met school. De focus ligt op de 10 tot 14 jarigen, de leeftijdsgroep die de overgang maakt van lager naar secundair onderwijs, een kritisch scharniermoment in de schoolloopbaan.

Waarom?

De uitdaging is urgent voor deze leeftijdsgroep. Er is een groot verschil in aanpak tussen de meer holistische aanpak in lager en de gefragmenteerde aanpak in het secundair onderwijs. Leerlingen dreigen bij deze overgang uit de boot te vallen door onaangepaste oriëntatie en/of vooroordelen. Er bestaan ook weinig initiatieven voor deze leeftijdsgroep. Verder zien we in de spijbelcijfers dat de leeftijd steeds lager wordt en er reeds in de derde graad van het lager onderwijs een toenemende bezorgdheid is over afwezigheden van leerlingen. Aangezien spijbelen een van de voorspellers is op vroegtijdig schoolverlaten willen we hier preventief op inzetten.

Hoe?

Om tot antwoorden te komen op deze complexe uitdaging organiseren we een living lab waarin ruimte is om innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten. Streefdoel is dat deze experimenten de overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit te beïnvloeden. Hiervoor zijn er een aantal duidelijk mijlpalen gedefinieerd waarbij er in vier grote stappen wordt gewerkt: verkennen van de uitdaging, formuleren van belangrijkste uitdagingen, het ontwikkelen van mogelijke oplossingen en het testen ervan.

Wie?

Alle initiatieven komen tot stand in co-creatie en door kruisbestuiving van kennis en ervaringen van verschillende partners en disciplines. Daarbij zijn hoger onderwijsinstellingen, stedelijke diensten, Gentse burgers, studenten, scholen, en diverse organisaties betrokken.

Waar?

We benutten Gent als brede leer- en leefomgeving om zowel het formeel als informeel leren en ontwikkelen van jongeren te verrijken. 

Deliverables:

Experiment 1:
Buddy-traject Leer-Kracht

Wat?

Het buddy-project leer-kracht is een project waarbij leerkrachten samen met nieuwkomers als 'buddy's' voor de klas staan. Iedere leerkracht wordt aan een nieuwkomer gekoppeld op basis van interesses, sterktes, behoeften en wensen. We verdelen taken gebaseerd op talenten en werken samen als co-teachend team.

Waarom?

 

Uit gesprekken met leerlingen blijkt dat jongeren zich vaak niet herkennen in het onderwijssysteem en de leerkrachten die voor de klas staan. Het ontbreekt hun aan rolmodellen voor de klas. Daarnaast geven leerkrachten aan niet altijd goed te weten hoe ze moeten omgaan met leerlingen die bv. thuis een andere taal spreken of een andere origine hebben. Leraarskamers waar meer diverse achtergronden, culturen en talen samenkomen, kunnen een toegevoegde meerwaarde hebben voor de culturele kennis en sensitiviteit op een school. Leerkrachten benoemen ook zelf de nood aan intervisie, geïnspireerd worden door anderen en diverse invalshoeken. Meer diversiteit motiveert daarbij in verschillende opzichten.

Door mee te stappen in het buddy-traject geef je nieuwkomers niet alleen een kans om te proeven van een job als leerkracht, je leert en verrijkt door de culturele uitwisseling en kennismaking én je voorziet je leerlingen van sterke rolmodellen.

Meer weten? Meedoen?

contacteer Sofie Beunen via sofie.beunen@ugent.be om vrijblijvend kennis te maken of meer vragen te stellen.

DEEL JE IDEE EN/OF BLIJF OP DE HOOGTE

Bedankt voor de inzending!

Thema kwetsbare leerlingen: Tekst
bottom of page