Uitdaging: 10erzin!
Tieners & motivatie (2022-23)

TienerZin?

Stad Gent en Universiteit Gent gaan een samenwerking aan om tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdaging met betrekking tot motivatie en het zich verbonden voelen met school. De focus ligt op de 10 tot 14 jarigen, de leeftijdsgroep die de overgang maakt van lager naar secundair onderwijs, een kritisch scharniermoment in de schoolloopbaan.

Waarom?

De uitdaging is urgent voor deze leeftijdsgroep. Er is een groot verschil in aanpak tussen de meer holistische aanpak in lager en de gefragmenteerde aanpak in het secundair onderwijs. Leerlingen dreigen bij deze overgang uit de boot te vallen door onaangepaste oriëntatie en/of vooroordelen. Er bestaan ook weinig initiatieven voor deze leeftijdsgroep. Verder zien we in de spijbelcijfers dat de leeftijd steeds lager wordt en er reeds in de derde graad van het lager onderwijs een toenemende bezorgdheid is over afwezigheden van leerlingen. Aangezien spijbelen een van de voorspellers is op vroegtijdig schoolverlaten willen we hier preventief op inzetten.

Hoe?

Om tot antwoorden te komen op deze complexe uitdaging organiseren we een living lab waarin ruimte is om innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten. Streefdoel is dat deze experimenten de overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit te beïnvloeden. Hiervoor zijn er een aantal duidelijk mijlpalen gedefinieerd waarbij er in vier grote stappen wordt gewerkt: verkennen van de uitdaging, formuleren van belangrijkste uitdagingen, het ontwikkelen van mogelijke oplossingen en het testen ervan.

Wie?

Alle initiatieven komen tot stand in co-creatie en door kruisbestuiving van kennis en ervaringen van verschillende partners en disciplines. Daarbij zijn hoger onderwijsinstellingen, stedelijke diensten, Gentse burgers, studenten, scholen, en diverse organisaties betrokken.

Waar?

We benutten Gent als brede leer- en leefomgeving om zowel het formeel als informeel leren en ontwikkelen van jongeren te verrijken. 

Deliverables:

DEEL JE IDEE EN/OF BLIJF OP DE HOOGTE

Bedankt voor de inzending!