top of page

Zomerleren 2020:
"Helden van de buurt"

In dit innovatietraject brainstormden we over een vernieuwend en onderbouwd concept voor zomerleren dat ook op maat is van leerlingen uit kwetsbare situaties van het 3de, 4de en 5de leerjaar. Hierin staat de leerling eerder dan het leren centraal. Er is gelijke aandacht voor leren en brede ontwikkeling enerzijds, en voor ontspanning en welbevinden anderzijds. Verbinding speelt hierin een sleutelrol, op verschillende fronten: niet alleen tussen school – leerling – ouders en tussen leerlingen onderling, maar ook tussen verschillende sectoren: jeugdwerk, welzijn, onderwijs, lokale besturen, … De verschillende partners deelden good practices en ideeën om maximale kruisbestuiving tot stand te brengen.

 

Onderstaande links leiden je naar documenten waar je de uitkomst van onze brainstorms, de concrete plannen en evaluatie kan raadplegen. We konden onze ideeën en samenwerking kwijt binnen de zomerschool van de Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent. Deze vond plaats in de Mandala in de Rabotwijk. Je vindt hier ook de masterproef van Hanne Van De Looverbosch terug, die wij hebben begeleid:
"ZOMERSCHOLEN IN VLAANDEREN: VAN NOODZAAK TOT VERDUURZAMING?"

bottom of page