Leerlingen in kwetsbare situaties tijdens en na de coronacrisis

Tips en tricks voor onderwijsmakers

ONZE BLOGGERS

KARIN GOOSEN

Coördinator Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)

Karin Goosen is onderwijswetenschapper en leerkracht lager onderwijs. Diversiteit benutten voor onderwijs vormt de rode draad in haar werk: eerst als persoonlijk assistente van jongeren met een beperking en als leerkracht in de ziekenhuisschool (2005 – 2008) en dan als stafmedewerker diversiteit en taal bij het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (2008 – 2015). Een greep uit haar projecten bij de Universiteit Gent: TransbasoTransfair, en de Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO).

KOEN MATTHEEUWS

Begeleider bij Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)

Koen Mattheeuws werkt als trainer en coach voor het onderwijs. Sinds 2013 ondersteunt hij scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGENT). 
Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs.
Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams en directieleden.

JOKE YSENBAERT

Onderzoeker bij Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)

Joke is pedagoog en volgde ook de lerarenopleiding. Om het bredere onderwijsveld diepgaander te verkennen, startte Joke haar loopbaan als onderzoeker bij de UGent, initieel bij de vakgroep onderwijskunde en sinds 2013 bij Steunpunt Diversiteit & Leren. Eén constante binnen de projecten was en is tot op vandaag dat deze resulteren in beleidsaanbevelingen voor het Departement Onderwijs. Haar onderzoeksfocus en expertise liggen bij de evaluatiepraktijken van leerkrachten en het evaluatiebeleid van scholen.

FAUVE DE BACKER

Onderzoeker bij Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)

Fauve De Backer is onderwijspedagoog en werkt sinds 2011 aan de Universiteit Gent. Ze werkte eerst als assistant National Project Manager op het PISA-project aan de vakgroep Onderwijskunde. Sinds 2013 werkte ze op het Steunpunt Diversiteit en Leren aan de onderzoeksprojecten Toolkit Breed Evalueren voor het Secundair Onderwijs en Meertaligheid Als Realiteit op School (MARS), beiden in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Momenteel finaliseert ze haar doctoraat aan de vakgroep Taalkunde over evaluatie van meertalige leerlingen.

JAN DE METS

Medewerker bij Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)

Jan werkt in diverse Europese projecten, o.a. rond warme transities (van voorschools naar kleuter), videocoaching als tool om te professionaliseren, praktijken met anderstalige nieuwkomers, enz. Voor Onderwijscentrum Gent coördineert hij de trajecten met secundaire scholen inzake vroegtijdige schoolverlaters (samen met CEGO en Schoolmakers). Hij schrijft menige publicaties en artikels bijeen rond diverse onderwijsgerelateerde thema’s (brugfigurenwerking, transities ...). Partnerschap met ouders ligt de laatste jaren bovenaan zijn schuif. Hij is voor dit thema een veelgevraagd spreker en begeleider.

Onderzoeker HOGENT

CELINE MERTENS

Celine Mertens is onderwijspedagoog en volgde ook de specifiek lerarenopleiding. Ze startte haar loopbaan als onderzoeker bij de UGent, bij de vakgroep Onderwijskunde (2012) en later bij het Steunpunt Diversiteit en Leren (2013). Ze deed daar praktijkgericht onderzoek rond de relatie ouder-school. In 2015 ging ze aan de slag bij HOGENT als valorisator bij het project Transbaso. Momenteel doet Celine binnen HOGENT praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en welzijn ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de basisschool. In haar onderzoeksprojecten staan praktijk- en materiaalontwikkeling centraal.

MARIE SEGHERS

Onderzoeker bij HOGENT

Marie Seghers is sociaal werker en sociologe. Na een tijdlang werken in de migratie en – integratiesector startte ze haar onderzoekswerk aan het Steunpunt Diversiteit en Leren (2011). Ze deed daar onderzoek rond inburgering, sociaal tolken en vertalen en werkte rond het thema diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. In het kader van het SBO Transbaso deed Marie onderzoek naar keuzeprocessen van ouders in de overgang van basis naar secundair onderwijs. Momenteel doet Marie binnen HOGENT praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en welzijn ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de basisschool.

Sint-Pietersnieuwstraat 49
9000 Gent

Tel.: +32 (0)494 85 50 53

©2020 door HUB Diversiteit in Ontwikkeling - Lay-out en tekeningen: Zidiris